گردشگری؛ صنعتی در خدمت خزانه همیشه سرشار 

صنعت گردشگری از دیرباز یکی از درامدزا ترین صنایع کشورهای مختلفی بوده است که دارای جاذبه های گوناگون گردشگری اعم از تاریخی، فرهنگی و هنری، تفریحی، طبیعی، تکنولوژیک و صنعتی هستند.

و هرچه این صنعت رونق بیشتری یافته است نیاز کشورهای مقصد به دیگر منابع درآمدی کمتر و کمتر شده است.

امروزه صحبت از قطع وابستگی کامل کشوری مثل امارات با یک چندم جاذبه های ایران به فروش نفت و درامد زایی از فروش سوخت های فسیلی به میان آمده است.آنهم تنها با اتکا بر درامد توریسم و گردشگری .

یا ترکیه با تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر و تورم زایی شدید اقتصادی،اما هنوز با موتور محرکه ی صنعت گردشگری در مسیر رونق اقتصادی گام برمیدارد.

 کشورمان ایران نیز، به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های تاریخ  و سرزمینی با اقلیم چهارفصل و دارا بودن جاذبه های فراوان طبیعی و فرهنگی در چهارگوشه ایران، همواره دارای پتانسیل بالایی در گسترش و رونق صنعت‌گردشگری بوده است. لیکن چالش ها و آسیب های مزمن و ممتد و محدودیت ها و ضعف های ساختاری، سازمانی، مدیریتی و دولتی، همیشه از رسیدن ایران به اهداف بلند این صنعت جلوگیری کرده است.

 این‌موارد در بحران‌های جهان شمولی مثل کرونا که تمام‌ابعاد زیست  انسانی را تحت تاثیر قرار میدهد، بیشتر و شدیدتر به چشم‌می ایند و اثرگذار میشوند.

در دورانی که حتی کشورهای تاپ لیست گردشگری دچار افول درامدی شدید و گریبانگیر ورشکستگی های بنگاه های اقتصادی مرتبط با این‌صنعت شده بودند، زخم ها و اثرات پاندمی کرونا در صنعت گردشگری کشورمان شدیدتر و پر اثر تر از حتی کشورهای همسایه ،بر بدنه فعالان و صاحبان کسب و کارهای این صنعت نشسته است .

تعدیل های پی در پی ، تعطیلی های تحت تاثیر قرنطینه، عدم انجام مسافرت های موسمی و فصلی، محدودیت های اعمالی در برنامه های جمعی و اماکن گردشگری، تنها قسمتی از آسیب های بحران‌کرونا بر صنعت گردشگری کشورمان بوده است.

امروز بعد از گذشت دوره سهمیگن افول و رکود گردشگری، این صنعت نیازمند شناسایی و شناخت اسیب های پیش و پس از کرونا و تحلیل و انالیز دقیق و علمی این‌موارد است.

تا با استفاده ی فرایندی از آموزش های فردی و سازمانی، پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، فناوری های نوین و دیجیتال، روش های به روز تبلیغاتی در مسیری جدید و مدرن قدم بگذارد.

این امر قطعا نیازمند حضور تمام بدنه ی فعال این صنعت خواهد بود.

تمام نهادها و سازمانهای حاکمیتی مرتبط؛ کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی، مالکان و بهره برداران اماکن اقامتی و هتلی و مدیران و نیروهای انسانی تمام این بخش ها نیازمند یک ری استارت علمی و سازمانی خواهند بود؛ تا شاید بتوان با بهره گیری از تمام‌توان علم و اجرایی ملی و بین‌المللی روحی تازه بر کالبد بیمار این صنعت دمید.

گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا با همکاری سازمان های خصوصی و دولتی، و اعتماد بزرگان و مدیران اقتصادی به سالها تجربه ی دانش محور ملکا، میخواهد یکی از پیشگامان این دگردیسی علمی و عملی باشد. تا با تبدیل هرچه سریعتر چالش های موجود به فرصت های طلایی بتواند قدمی در راه اعتلای صنعت توریسم ایران برداشته باشد.

لذا همراه با برترین مدیران و شرکت های فعال در گردشگری و همراهی مدیران مجموعه های فناوری و علمی معتبر کشور که از گروه ملکا به عنوان مشاور استفاده میکنند.

و هم قدم با ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری  که با اعتماد به گروه ملکا و تجربیات علمی دکتررضوان‌ ملکی تصمیم به حضور و حمایت از راهبردهای علمی ملکا  در این راه گرفته اند، مانند مجموعه ی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  و ادارات کل استانی آن، تا اتاق های بازرگانی و جوامع صنفی مرتبط با صنعت گردشگری؛ 

در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری سلسله هم‌اندیشی ها و رویدادهایی نموده ایم که میتواند ضمن شناسایی اسیب ها و چالش ها، به طرح سوالات اساسی و اصلی صنعت گردشگری برسد تا راهی به سوی رشد و توسعه این صنعت بسازد.

امید است  این راهکارهای نوین ، با استفاده از ظرفیت علمی و  تجربیات مدیرانی که چند دهه صعود و ثبات اقتصادی را تجربه کرده اند، منجر به پرورش و تولد راه حل های درست و اصولی برای رفع چالش های‌مزمن‌این‌صنعت گردد.

اشتراک گذاری