یک روز تمام راهکار برای چالش زدایی مدیران

دومین پنل تخصصی 《کنفرانس ملی توسعه بازار و مدیریت نوین سازمان در صنعت گردشگری
که با حضور اساتید، بزرگان و مدیران موفق در صنایع مرتبط تشکیل گردید با سخنرانی سرکار خانم رضوان‌ ملکی، موسس گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا آغاز گردید.
ایشان موضوع سخنرانی خود را مستقیما به شناخت و نوین سازی مدیریت سازمانی بر اساس تجربه های عملی‌ و به بررسی سیستم مدیریتی کایزن، یکی از موفق ترین سبک های مدیریت در جهان اختصاص دادند.
ایشان در بخش ابتدایی سخنان خود با بیان اینکه مدیریت در جهان شامل سه وضعیت می‌باشد، از موارد زیر:
۱-حفظ وضعیت موجود
۲. نوآوری
۳. و سبک ژاپنی ها
به عنوان سبک های مدیریتی نام بردند.

که سبک ژاپنی با اعتقاد راسخ بر اینکه ” ما دائما باید برای بهتر شدن، تغییر کنیم” و جاری بودن این شعار در سیستم مدیریتی ژاپن می تواند نمونه یک مدیریت توانمند، هدف گرا و دانش‌محور باشد.
دکتر رضوان‌ملکی ضمن اشاره به این مطلب که در مدیریت ژاپنی ( kayzen managment)
همواره تغییر از راس سازمان و از خود مدیریت شروع می‌شود، نقطه ضعف بسیاری ازمدیران ما را عدم احساس نیاز به تغییر‌و‌آموزش برشمردند و به قول ژاپنی ها اشاره داشتند که معتقدند: 《دم و تن ماهی به دنبال سر می‌روند》
لذا اولین راه نجات هر سازمانی تغییر و تحول در تفکر و راهبردهای مدیریت آن است.
دکتر ملکی مدیران را به بیرون‌آمدن از چارچوب اتاق خود و لمس نزدیک چالش‌ها و پتانسیل‌های سازمان خود فراخواندند  و بیان داشتند:  《 هر مدیری اولین و بهترین  مشاور برای سازمان خود است، به شرط آنکه حاشیه ها را کنار بگذارد و با توجه به محدودیت های کنونی سازمان تن به تغییرات کوچک دهد  》.
برای اینکه چرخه سازمان با تفکر کایزنی بچرخد چرخه ی دمینگ را با دو رویکرد کار روزانه و تفکر بهبود توضیح دادند و در آخر از 5s گفتند.
و لازمه ی پیاده سازی تمام این موارد را  “احترام” و “حذف هرآن چیزی که اضافه ست‌” عنوان کردند.

در ادامه کنفرانس جهت شروع پنل 《چالش های مدیریتی، ضرورت منابع انسانی》 که با مدیریت سرکار خانم رضوان ملکی برگزار گردید، از اعضا محترم پنل که همه از مدیران‌ موفق و صاحب سبک صنایع بزرگ کشور، هتل‌های ملی و بین المللی، هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و سازمان های موفق در تربیت نیروی انسانی با دانش و موثر هستند، جهت حضور در پنل دعوت بعمل آمد.

اشتراک گذاری