استراتژی، راهبرد رقابت سازمانی

شاید در طول تاریخ هیچ کلمه ای مانند استراتژی پیروز نبردها و رقابت ها را مشخص نکرده است و در متون تحلیلی در همه ی رشته ها و حوزه ها به کار نرفته است.

گستره ی نیاز به استراتژی در تمام حوزه هایی که رقابت و نیاز به پیروزی وجود دارد محسوس و ملموس است.

اما در هیچ کجا مانند نبردهای نظامی و رقابت های کسب و کار دارای اهمیت و ارزش چنین بالایی نبوده است.

هرچند استراتژی های نظامی لزوما فقط برای پیروزی نوشته میشوند و چگونه پیروز شدن در یک نبرد یا حمله، اما در کسب و کار شما نیازمند یک استراتژی بلند مدت برای روند پیروز شدن و رسیدن پیروزی هستید.

استراتژی در فارسی نیز به معنای سوق دادن، گسیل داشتن به کار میرود و به خوبی نشان میدهد هدف ما از استراتژی کسب و کار؛ ایجاد راهکارهای علمی برای سوق دادن یک مجموعه ی کسب و کار یا سازمان به سمت موفقیت و رسیدن به اهداف والای تعیین شده است.

استراتژی در اصطلاح عام آن؛ برنامه  و دور نمایی از اهداف ما برای آینده است . اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریتی و رهبری است که مبنای اصلی تصمیم گیری های مهم و حیاتی برای حفظ بقا و رشد یک سازمان و ادامه موفق فعالیت های آن می باشد.

استفاده از مفهوم استراتژی در حیطه سازمان و مدیریت که به مرور وارد حیطه کسب و کار گردید؛در نیمه دوم قرن بیستم میلادی آغاز شده است. در تعریف اولیه آن، استراتژی به‌معنای فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبای سازمانی و برای سامان دادن روابط سازمان با محیط کسب و کار  داده در جهت نیل و حرکت به سوی منافع خویش و رسیدن به هدف والای سازمان است.

پس باید پذیرفت امروز و پس از دو دهه ورود به قرن بیست و یکم، با تحول عظیمی که در تمامی جوانب زندگی و کسب و کارها رخ داده است. با تولد صدها ابزار دیجیتال؛رسانه اجتماعی و تغییر بستر کسب و کار، استراتژی سازمانی برای هر کسب و کاری از نان شب واجب تر است.

و استراتژی ها نیز همراه با تحولات گسترده و فراوان رخ داده، مشمول تغییرات فراوانی بوده اند که توسط اندیشمندان،مدیران، مشاوران و صاحبان سرمایه بارها و بارها تئوریزه و امتحان شده اند.

لذا دیگر دوران استراتژی های فردی و حضور یک‌ شخص متکلم وحده به عنوان استراتژیست برای شما بعنوان مدیر یک سازمان گذشته است.

امروزه یک نفر نخواهد توانست تمام‌جوانب لازم و کافی سازمانها برای تغییر و تحول و نیل به سمت اهداف آن را پوشش بدهد.

 بدون حضور یک تیم منسجم و مستحکم استراتژی سازمانی که تحت راهبری یک متخصص مدیریت و تحلیل و پردازش سیاست های سازمان محور باشد، شما از پس نیازهای توسعه و مدیریت نوین مجموعه تحت امر یا تحت ساپورت اقتصادی تان بر نخواهید آمد.

و دقیقا در این نقطه ی حساس و حیاتی ست که ما با تاسیس گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا ٬ با راهبری سرکار خانم رضوان  ملکی تصمیم گرفته ایم، برای این نیاز امروزه ی سازمان ها و مدیران، راهبردی نوین رقم‌بزنیم.

 تسلط و تبحر ملکا در برطرف کردن نیازهای یک سازمان بر اساس کار تیمی اما منسجم و فرایندی ، در جهت آسیب شناسی، تشخیص، تحلیل و آنالیز و ایجاد فرایندها و استراتژی های سازمانی از درون هر سازمان بر پایه ی علم روز دنیا  نه  براساس کتاب نوشته ها و تئوری های ترجمه شده ی صرف بدون در نظر گرفتن شرایط سازمان ، وجه تمایز خدمات دانش محور ملکا برای سازمان و مدیران آنهاست.

ما در  گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا ؛ با هدف بهینه‌سازی سازمان شما، از طریق مشاهده، آسیب‌شناسی، شناخت چالش ها و شناسایی شکاف‌های سازمانی بین مدیران تان و نیروی مجری انسانی ، با شما در یک مسیر توسعه محور همراه می‌شویم تابا ایجاد راهکارهایی واقع‌بینانه منتج به فرایند گرایی  و آموزش تخصصی مدیران و منابع انسانی تان از چالش های شما در جایگاه یک‌ مدیر کم کرده و با استفاده‌ی صحیح از تجربه‌های گران‌ بهای شما در راس سازمان، کسب‌وکار شما را به‌سمت توسعه و رشد دانش‌محور رهنمون سازیم.

مبنای عملکرد گروه ملکا براساس دانش مدیریتی روز دنیا  آمیخته با علم روانشناسی نوین سازمانی و رفتاری است  و هر اتفاقی را براساس پتانسیل های نهفته در دل هر سازمان رقم میزند. زیرا  معتقدیم تمام آنچه شما برای پیشرفت و توسعه سازمان شما نیاز است در خود سازمان در اختیار دارید.  . 

فرایند مرحله به مرحله تیم ملکا به صورت خلاصه شامل مشاهده، آنالیز و تحلیل، ایجاد فرایند و آموزش خواهد بود:

و طرح و اجرای این‌ مراحل نه صرفا بر اساس علوم‌شفاهی و نوشتاری که حاصل پیاده سازی سالها تجربه و حضور در بازار، راه اندازی و ری استارت کسب و کارها و همراهی و مشاوره سازمان مختلفی ست که مدیریت ملکا در کنار علوم روز و دانش نوین به عنوان شاکله ی اصلی و اساس عملکرد ملکا تبیین کرده است.

اشتراک گذاری