مقاومت کارکنان برابر تغییر در سازمان ها: چرا و چگونه؟

مقاومت برابر تغییر در سازمان ها

آیا به عنوان یک مدیر تاکنون از خود پرسیده اید که چگونه می توانید تغییر و تحولات مورد نظرتان را در سازمان تحت رهبری تان ایجاد و تقویت کنید؟ آیا می دانید که با مقاومت ها و کارشکنی های کارکنان در برابر تغییرات جدید چگونه برخورد کنید و در نهایت با صرف کمترین هزینه و […]

گردشگری؛ صنعتی در خدمت خزانه همیشه سرشار 

صنعت گردشگری از دیرباز یکی از درامدزا ترین صنایع کشورهای مختلفی بوده است که دارای جاذبه های گوناگون گردشگری اعم از تاریخی، فرهنگی و هنری، تفریحی، طبیعی، تکنولوژیک و صنعتی هستند. و هرچه این صنعت رونق بیشتری یافته است نیاز کشورهای مقصد به دیگر منابع درآمدی کمتر و کمتر شده است. امروزه صحبت از قطع […]