تصمیم گیری در عدم قطعیت، عارضه یا مزیت؟

(( هر فرآیند مدیریتی بر اساس یک تصمیم است))  این جمله را پیتر دراکر یکی از مهمترین اساتید کسب و کار نوین به درستی بیان کرده است. ما در بسیاری از سازمان ها و شرکت هایی که در گروه ملکا برای مشاوره و آموزش، با آنها رو به رو بوده ایم، با این موضوع به […]

یک روز تمام راهکار برای چالش زدایی مدیران

دومین پنل تخصصی 《کنفرانس ملی توسعه بازار و مدیریت نوین سازمان در صنعت گردشگری》 که با حضور اساتید، بزرگان و مدیران موفق در صنایع مرتبط تشکیل گردید با سخنرانی سرکار خانم رضوان‌ ملکی، موسس گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا آغاز گردید. ایشان موضوع سخنرانی خود را مستقیما به شناخت و نوین سازی مدیریت سازمانی […]