ارتباط انگیزه کاری، رضایت شغلی و عملکرد نیروی انسانی

ارتباط انگیزه کاری، رضایت شغلی و عملکرد نیروی انسانی

محیط های کسب و کار که به سرعت در حال تغییر هستند، به طور مثال رقابت شدید و روزافزون، سازمان ها را ملزم به اجرای استراتژی های مختلف برای ادامه حیات خود می کنند. یکی از استراتژی ها ، مربوط به مشارکت پویای کارکنان برای دستیابی به بهترین عملکرد خودشان و سازمان متبوعشان است. به […]

هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری - Business Intelligence

امروزه بیشتر شرکت‌ها روزانه با حجم گسترده‌ای از داده‌های تجاری و جمع‌آوری آنها روبرو هستند. این اطلاعات و داده‌ها از نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، پلتفرم تجارت الکترونیکی و زنجیره تامین تا بسیاری دیگر از منابع داخلی و خارجی سازمان ها را شامل می‌شوند. برای استفاده بهینه از این داده‌ها و بهره‌گیری از آنها برای […]

نیروی انسانی چگونه فرهنگ یک شرکت را ارزیابی می کند؟

نیروی انسانی چگونه فرهنگ یک شرکت را ارزیابی می کند؟

تاکنون به این فکر کرده اید که هنگام جستجو برای شغل بعدی خود، در پی یافتن چه چیزی هستید و دوست دارید چه چیزی پیدا کنید؟ برای شما چه چیزی در محل کار جدید و سازمان تازه ای که وارد آن میشوید اهمیت بیشتری دارد؟  ممکن است مواردی مانند افزایش حقوق و درآمد، عنوان و […]

دغدغه مدیران، رضایت کارکنان

دغدغه ی مدیران، رضایت کارکنان

ما نمی توانیم دیگران را کنترل کنیم ولی می توانیم آنها را هدایت کنیم . اگر موقع انجام دادن هر کار و تصمیمی، در نظر بگیریم که این تصمیم ما چه آسیبی به دیگران می رساند. قطعا در سازمان تصمیماتی با تفکر و تامل بیشتر ، برای اجرای اهداف خود توسط پرسنل خواهیم گرفت. رضوان […]

گردشگری؛ صنعتی در خدمت خزانه همیشه سرشار 

صنعت گردشگری از دیرباز یکی از درامدزا ترین صنایع کشورهای مختلفی بوده است که دارای جاذبه های گوناگون گردشگری اعم از تاریخی، فرهنگی و هنری، تفریحی، طبیعی، تکنولوژیک و صنعتی هستند. و هرچه این صنعت رونق بیشتری یافته است نیاز کشورهای مقصد به دیگر منابع درآمدی کمتر و کمتر شده است. امروزه صحبت از قطع […]

هماهنگی سازمانی وظیفه چه کسی است؟

وقتی از سازمان و تیم نام میبریم اولین مشخصه ای که به ذهن‌ متبادر میشود هماهنگی و همراهی است. . هماهنگی ضربان سازنده ی یک سازمان است. بدون‌هماهنگی مابین تصمیم گیران و نیروهای انسانی، بدون هماهنگی بین رده های مختلف مدیران سازمان و حتی بدون هماهنگی در عملکرد نیروهای انسانی ،هرگز شاهد یک حرکت متحد […]