سازمان را متحول می کنیم

اینجا نقطه تزریق تجربه بین المللی با رویکرد ایرانی به شما است.

در دنیایی که تغییر و تحول مداوم است، ملکا با الهام از استانداردهای جهانی و با تکیه بر دانش ایرانی سازی شده، به شما در پیمودن مسیر تحول سازمانی یاری می‌رساند. ما با استفاده از رویکردهای نوآورانه و تخصص‌هایی که در حوزه‌های استراتژی، توسعه پایدار ٬تحول دیجیتال٬ هوش مصنوعی و رهبری اثربخش داریم، شما را در دستیابی به اهداف بلند مدت در مسیر چشم انداز سازمان همراهی می‌کنیم.

اینجا دو خدمت ارائه می کنیم،

همراهی و مشاوره سازمانها در حوزه‌های استراتژی، توسعه پایدار، تحول دیجیتال و رهبری اثربخش.

کمک به تعالی سازمان با آموزش هایی از جنس تجربه و دانش روز دنیا.

چرا ملکا؟

 • تخصص و تجربه: وقتی از تخصص و تجربه صحبت می کنیم، در حال گفتگو از نتایج حاصل شده از کار با بیش از ۷۰سازمان بزرگ و ادامه فعالیت با آنها می گوییم.
 • رویکرد مشتری‌محور: ما با آسیب شناسی و رویکرد حل مساله با بررسی داده ها، راهکاری منحصر به فرد متناسب با سازمان شما ارائه میدهیم.
 • تزریق تفکر نوآورانه: اینجا اعتقاد داریم که نوآوری موتور محرکه تحول است. نوآوری را نمی توان برون سپاری کرد ولی می توان تفکر نوآورانه را تزریق نمود.

در صورتی که نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید همکاران ما در بخش پشتیبانی در کنار شما خواهند بود فاصله بین ما تنها یک تماس تلفنی است.

شماره تماس : 0212845556555

دریافت مشاوره

دقیقا چه می کنیم؟

 • آسیب شناسی٬ آنالیز و تحلیل داده 
 • چالش زدایی عملیاتی با رویکرد تحول دیجیتال
 • ایجاد همگرایی بین مدیران و بدنه سازمان
 • مشاوره استراتژیک با رویکرد فناوری و تکنولوژی
 • دوره های عمومی مدیریت
 • دوره های تخصصی برای صنایع خاص
 • دوره های حرفه ای مهارت های نرم
 • دوره های متمرکز بر رفتار سازمانی

نظر مشتریان: مدیر عامل آژانس تبلیغاتی راتین

مشاوره مدیریت ملکا به رشد کسب و کار ما بسیار تاثیر گذار بود.

ما به نتایج مان مفتخریم. داستان‌های موفقیت مشتریانمان شاهدی بر توانایی‌ها و تأثیرگذاری ماست.

انجمن حمایت از بیماران دیابتی
انجمن حمایت از بیماران دیابتی